Tor Espen Aspaas

Tor Espen Aspaas er en av de mest profilerte pianistene og musikkformidlerne i sin generasjon av norske musikere. 
I 2016 ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for musikk- og kulturformidling.

Han ble i 2006 professor ved Norges musikkhøgskole hvor han ved siden av undervisning og veiledning gjør et forskningsprosjekt på improvisasjonens rolle i Beethovens kreative prosesser og verker, se www.nmh.no. Han er tildelt en rekke priser og utmerkelser (blant andre De Unges Lindemanpris, Levinprisen og Nils Larsens legat) og han har vært solist med flere internasjonale symfoniorkestre i tillegg til samtlige norske etter den kritikerbejublede debuten med Oslo-Filharmonien i 2000. Blant dirigentene Aspaas har samarbeidet med som solist, finnes navn som Frans Brüggen, Vassilij Sinajskij, Michel Plasson, Stefan Karpe, Krzysztof Urbanski, Christian Eggen, Bjarte Engeset, Peter Szilvay, Rolf Gupta og Arvid Engegård. Med sistnevnte som dirigent for Trondheim symfoniorkester urfremførte han i 2011 Olav A. Thommessens klaverkonsert nr. 3. Med samme orkester, dirigert av Daniel Blendulf, urframførte han i 2016 Terje Bjørklunds første klaverkonsert.

Ved siden av konserter og verdensomspennende turnéer er han jevnlig engasjert ved norske og internasjonale festivaler og serier. Høsten 2010 gjorde Aspaas seg bemerket med en serie fremførelser av Debussys 24 preludier komplett, bl.a. i Den Norske Opera. I 2013 fikk han sin USA-debut med en solorecital i Carnegie Hall, NY.

Aspaas har et titalls CD-utgivelser bak seg, blant disse internasjonalt kritikerroste solo-CDer med verker av Beethoven, Schönberg, Berg og Webern samt den franske komponisten Paul Dukas’ samlede klaververker. Han var en av initiativtagerne og kunstnerisk leder for Vinterfestspill i Bergstaden på Røros i årene 1999-2008 samt for 2014, se www.vinterfestpill.no.

Tor Espen Aspaas ble født på Røros i 1971. Han studerte ved Norges musikkhøgskole med prof. Liv Glaser og prof. Jens Harald Bratlie og mottok i 1996 sitt solistdiplom før han debuterte i Oslo året etter med strålende kritikker.


Manager: Sarah C. Aker | Aker Artists Management
+47 922 61 724 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.akerartistsmanagement.com

 

Tor Espen Aspaas


Tor Espen Aspaas

(b. 1971)

Tor Espen Aspaas is one of the most outstanding pianists and music communicators of his generation in Norway. In 2016 he was created Knight 1st Class within the Royal Norwegian Order of St. Olav for his merits and contributions to music and culture.

In 2006 he was appointed university professor at the Norwegian Academy of Music where, in addition to his teaching duties, he is currently doing a research project looking into the role of improvisation in the creative processes and works of Beethoven, see www.nmh.no.

Aspaas gained his postgraduate soloist’s diploma at the NAoM in 1996 and gave a critically acclaimed debut recital in Oslo the following year. He has received numerous grants and awards (among the more recent are the Lindeman-prize, the Levin-prize, and the Nils Larsen Grant) and he has appeared as a soloist with several international orchestras, as well as with all of Norway's professional orchestras. Among the many conductors Aspaas has collaborated with in his solo career are Brüggen, Sinaysky, Plasson, Karpe, Eggen, Engeset, Gupta and Engegård. In 2011 Aspaas gave the premier performance of O.A. Thommessen's third piano concerto, commissioned by the Trondheim Symphony Orchestra.

In addition to recitals and world-wide concert tours he is regularly invited to Norwegian and international festivals and concert series. In the autumn of 2010 Aspaas gave an acclaimed series of recitals on Debussy's 24 preludes, which included a performance in the Norwegian National Opera. In March 2013 he made his US debut with a solo recital at Carnegie Hall, NY.

His discography is comprehensive, including internationally acclaimed solo CDs of works by Beethoven, Schönberg, Berg and Webern, as well as the complete piano works by Paul Dukas. Aspaas was one of the initiators behind the chamber music festival Vinterfestspill i Bergstaden in Røros, Norway, and its first artistic director from 1999-2008, see www.vinterfestpill.no.

Manager: Sarah C. Aker | Aker Artists Management
+47 922 61 724 |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.akerartistsmanagement.com

 

 

joomla template